ETA e-Beyanname Modülü ile e-Beyanname Şimdi Daha Kolay

e-Beyanname Modülümüz, müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur. e-Beyanname modülümüz ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette verilen beyannamelerin tüm aşamaları takip edilebilmektedir.

e-Beyanname modülünün en büyük kolaylığı, birden fazla şirkete ait beyannamelerin toplu olarak, tek bir ekrandan aşağıdaki işlemleri yapılmasına olanak sağlamasıdır.  

e-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler    

Beyannamelerin hazırlanması,    
Paketlenmesi,    
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sistemine gönderilmesi,    
GİB’e gönderilen beyannamelerin durumlarının sorgulanması,    
Onaylanan beyannamelerin tahakkuk ve beyanname dökümlerinin PDF dosyası formatında arşivlenmek üzere indirilmesi,    
Beyannamelerin ödeme bilgilerinin takip edilmesi,    
Beyannamelere ait işlem takip raporlarının alınması.

E-Beyanname Hazırlama

E-Beyanname hazırlama bölümünden ilgili döneme ait, ilgili beyannameler toplu olarak oluşturulur.  Beyanname hazırlanacak şirketlere tek tek girilmeden, bu bölümden beyannameler hazırlanır ve  XML dosyaları oluşturulur.  Bu bölümden veya Muhasebe IV/İşletme modüllerinden oluşturulan beyanname XML dosyaları tek  bir tuş ile maliyenin e-beyan (BDP) programından açılıp kontrol edilebilir, düzenlenebilir.

e-Beyanname Paketleme

E-Beyanname Paketleme bölümünden daha önce hazırlanan beyannamelere ait XML dosyaları  Gelir İdaresi Başkanlığının, İnternet Vergi Dairesine gönderilmek üzere paketlenir.

e-Beyanname Gönderme

E-Beyanname Gönderme bölümünden, daha önce paketlenen beyannameler İnternet Vergi Dairesine,   F2-Gönderme butonuna basılarak, daha önceden tanımlanan internet vergi dairesi şifresi ile   gönderilir.

E-Beyanname Sorgulama

E-Beyanname Sorgulama bölümünden, daha önce gönderilen beyannamelerin durumları sorgulanır.  Gönderilen beyannameler ile ilgili hata, onay bilgileri bu bölümden takip edilir.

Onaylanan Beyannameleri İndirme

Onaylanan Beyanname İndirme bölümünden, daha önce gönderilip, Gelir İdaresi Başkanlığında  Onaylanmış olan beyannamelerin, tahakkuk ve beyanname dökümleri PDF formatında indirilir ve  arşivlenmek üzere saklanır.

E-Beyanname Ödeme Takibi

E-Beyanname Ödeme Takibi bölümünden, tahakkuk edilmiş beyannamelerin ödeme bilgileri takip  amacı ile bu bölüme kayıt edilir. Bu bölümde ayrıca mükelleflere ve beyanname sahiplerine bilgi  vermek amacı ile beyannamelerin tahakkuk belgeleri ve beyanname dökümleri görüntülenebilir.

E-Beyanname Raporları

E-Beyanname modülünde yapılan işlemlere ait detay ve özet bazlı raporlar alınabilir. Bu raporlardan  beyannamelerin durumları, hangi beyanname hazırlandı/hazırlanmadı, hangi beyanname gönderildi/gönderilmedi gibi bilgiler sorgulanabilir.