e-DEFTER KOLAYLIĞINI ETA İLE YAŞAYIN

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylı e-Defter Modülümüz, müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur. 

e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. 

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemesi gereğince "Yevmiye Defteri" ve "Büyük Defter", XBLR GL e-Defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır. Bu defterler, e-Defter modülümüz aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlarda hazırlanabilir ve elektronik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolayca gönderilebilir. 

e-Defter modülü, ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL versiyonlarımızda yer almaktadır. Diğer versiyonlarımızı kullanan ETA kullanıcıları ise ürünlerinin sürümünü ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL'e yükselterek e-Defter uygulamasına başlayabilirler.

 

E-DEFTER NEDİR? 

e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Yevmiye defteri ve büyük defter, e-Defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır.

E-DEFTER YAZILIMLARININ UYUMLULUĞU 

Uyumluluk, e-Defter tutmak için kullanılan yazılımların, www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzlarda belirtilen format, standartlar ve diğer teknik hususları sağlamasını ifade etmektedir. Bir yazılımın uyumlu yazılım olması için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak testleri başarı ile geçmesi gerekmektedir. ETA:E-Defter modülü, bu testleri başarı ile geçerek, müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur.

ETA'DA E-DEFTER 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylı ETA:E-Defter Modülümüz, müşterilerimize en uygun, en pratik ve en hızlı e-Defter çözümünü sunuyor.  ETA kullanıcıları, ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL versiyonlarındaki ETA:E-Defter modülü ile e-Defter uygulamasına başlayabilirler. Diğer versiyonlarımızı kullanan ETA kullanıcıları ise ürünlerinin sürümünü ETA:SQL veya ETA:V.8-SQL'e yükselterek e-Defter uygulamasına başlayabilirler.

e-Defter Oluşturma Adımları

ETA:E-Defter Modülü Alımı

Başvuru Yapılması

Zaman Damgası Temin Edilmesi

Aylık Defter ve Deftere  Ait Berat Hazırlanması

Defter ve Beratın İmzalanması /  Mühürlenmesi

Defter Beratının GİB’e Gönderilmesi

GİB’in Beratı Kendi Mührüyle  Onaylaması

e-Defter ve Beratın Muhafaza Edilmesi