ETA: Mobil, Her Yerde, Her Zaman

Çözüm Ortağımız Mentor Yazılım’ın ETA:Mobil iOS-Android ve El Terminali Uygulamaları ile müşterilerimize mobil çözümler sunuyoruz. ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL versiyonları ile entegre çalışan ETA:Mobil uygulamalarını kullanarak, bilgilere anlık ulaşabilir, ürünlerinizin pazara sunumu ve takibini kolaylaştırabilir, işlem maliyetini azaltabilir, stok takiplerini kolaylaştırabilirsiniz.

 Uygulamalarımız

 ETA:Mobil iOS-Android Uygulaması:

ETA:Mobil iOS - Android uygulamasını kullanarak şirketinizin kapılarını mobil dünyaya açacaksınız. ETA:Mobil iOS - Android uygulaması, iOS ve Android işletim sistemi çalışan tüm cihazlarda kullanılabilir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar artık iş yaşamının da ayrılmaz bir  parçası haline geldiler.  ETA:Mobil iOS - Android  uygulaması ile şirketinizin kapılarını mobil dünyaya açacaksınız. ETA:Mobil iOS - Android  uygulaması, iOS ve Android işletim sistemlerinde ve  ETA:SQL  ve  ETA:V.8-SQL  Ticari  Programları ile entegre çalışmak üzere tasarlandı.  ETA:Mobil iOS - Android  uygulaması,  iOS  İşletim sistemi ile çalışan  iPad  veya  iPhone  cihazları ve  Android  işletim  sistemi çalışan tüm cihazlarda kullanılabilir.

ETA:Mobil iOS - Android Uygulama Detayları Yönetim Analizi (Patron Raporları): 

ETA:Mobil iOS - Android uygulaması ile tek bir ekranda ETA’da  yapılan işlemlere göre, firmanın durumunu ifade eden  özet değerler görüntülenir. Bu özet değerlerin alt  detaylarına da aynı bölümden ulaşılabilir. Bu değerler;  firmanın Kasa Durumu, Banka Durumu, Satış ve Alış  Faturaları, Alınan Siparişleri, pozisyonuna göre Çekleri  ve Senetleridir.

Sipariş:  ETA: Mobil iOS - Android uygulamasından  alınan siparişler girilir. Girilen siparişler online olarak  ETA: Sipariş modülüne aktarımı gerçekleşir.  Sipariş  bekletme özelliği ile siparişler beklemeye alınarak  belli kontroller sonrasında da sipariş modülüne  aktarımı sağlanabilir.

Tahsilat:  ETA:Mobil iOS - Android uygulaması ile  Nakit, Kredi Kartı, Çek ve Senet tahsilatları girilir.  Girilen kayıtlar ETA: Kasa, ETA: Banka ve ETA: Çek / Senet modüllerine online işlenir.

Raporlar:  ETA:Mobil iOS - Android uygulaması ile  ETA’daki kayıtlara göre anlık raporlamalar yapılır.  Bu raporlardan bazıları; Günlük Özet Raporları, Cari  Hesap Ekstresi, Cari Bakiye Raporu, Stok Durum  Raporları, Bekleyen Sipariş Raporları ve Muhasebe  Muavin Defter Raporları gibi raporlardır. Bu gibi hazır  raporların yanında, isteğe göre özel rapor dizayn  edilerek uygulamaya dahil edilebilir.

Ziyaret:  ETA:Mobil iOS - Android uygulamasından  ziyaret planlaması yapılabilir. Ziyaret planlaması  manuel yapılabileceği gibi müşteri cari kartlarında  bulunan gün tanımlarına göre otomatik de  planlanabilir.  Ziyaret neticesinde, ziyaret sonuçları girilir.  Hareketleri girilir. Özellikle satış veya saha ekibinin  hem ziyaret kayıtları tutulur, hem de bu kayıtlardan  satışa dönen siparişler ile ilgili performans raporları  alınır.

ETA Mobil Broşür

Diğer Detaylar:
•  Root Takibi 
•  Ürün Kataloğu oluşturma
•  Boyutlu (Renk/Beden) işlemler
•  Cari bazlı fiyatlar ile işlemler 
•  Birden fazla şirkette çalışma imkanı
•  Cari Adres bilgilerine göre harita bilgisi ve  konumlama
•  Kullanıcıya özel tanımlama ve yetkilendirme yapılır.

ETA: Mobil Uygulamalarının Avantajları
•  Bilgilere anlık ulaşabilme,
•  Ürünlerin pazara sunumu ve takibinin kolaylaşması,
•  Birçok bürokratik işlemin ortadan kalkması ve işlemlerin sistem üzerinden yetki dahilinde yapılması,
•  Stok takibinin kolaylaşması ve stok devir hızının artması,
•  İşlem maliyetinin azalması,
•  Sistem içi disiplin ve iş süreçlerinde uyumluluğun sağlanması,
•  Firmanızın teknolojik imkanları kullanma adına sağlayacağı prestij

ETA:Mobil El Terminali Uygulaması :

Sıcak Satış / Soğuk Satış / Sipariş mantığı ile çalışan işletmeler zaman ve mekan kavramına bağlı olmadan süreçlerini ETA:Mobil El Terminali uygulaması ile takip edebilirler.

ETA:Mobil El Terminali  uygulaması,  ETA:SQL  ve  ETA:V.8-SQL  versiyonları ile entegre çalışan bir uygulamadır.  Uygulama ETA: STOK, ETA:CARİ, ETA:FATURA, ETA:SİPARİŞ, ETA:İRSALİYE, ETA:KASA, ETA:BANKA ve  ETA:MUHASEBE modülleri ile entegre çalışır.

ETA Programlarının klasik menü, fiş tipi ve kullanım özelliklerini baz alarak geliştirilen ETA: Mobil El Terminali  uygulamasının kullanımı oldukça kolaydır.

Sıcak satış ve soğuk satış uygulamalarının yanı sıra depo hareketleri, sayım işlemleri, tahsilat işlemleri  uygulamadan yapılan işlemler arasındadır.

ETA’nın ilgili modülleri ile online ve entegre çalışan El Terminali Uygulaması, 5 ana modül olarak tasarlanmıştır.  Ayrıca Tahsilat, Raf Takibi ve Root Takibi gibi opsiyonlar ile sunulur.

Stok Modülü
•   Stok Giriş Fişi
•   Stok Çıkış Fişi
•   ETA’da tanımlı tüm fiş tiplerindeki Stok Hareketleri
•   Depolar Arası Hareket
•   Sayım
•   Stok Raporları
•   Renk Beden Takibi, Parti Takibi, Seri No Takibi

Cari Modülü
•   Cari Hareket Fişi
•   Cari Raporlar
•   Cari Bazlı Fiyat Takibi

Fatura Modülü
•   Alış / Satış Faturaları
•   ETA’da tanımlı tüm fiş tiplerindeki Fatura Hareketleri
•   Plasiyer Raporları

İrsaliye Modülü
•   Alış / Satış İrsaliyeleri
•   ETA’da tanımlı tüm fiş tiplerindeki İrsaliye  Hareketleri
•   İrsaliye’den Kapama

Sipariş Modülü
•   Alış / Satış Sipariş Açma
•   Alış / Satış Sipariş Kapama
•   ETA’da tanımlı tüm fiş tiplerindeki Sipariş  Hareketleri
•   Plasiyer Raporlar

ETA Mobil El Terminali Broşür

Opsiyonlar
•   Root Takibi
•   Raf Takibi
•  Tahsilat:
>    Nakit Tahsilat - ETA:Kasa Modülü ile entegre
>    Kredi Kartı ile Tahsilat - ETA:Banka Modülü ile  enteg re
>    Çek, Senet Tahsilatı, ETA:Çek / Senet Modülü ile entegre

ETA: Mobil Uygulamalarının Avantajları
•  Bilgilere anlık ulaşabilme,
•  Ürünlerin pazara sunumu ve takibinin kolaylaşması,
•  Birçok bürokratik işlemin ortadan kalkması ve işlemlerin sistem üzerinden yetki dahilinde yapılması,
•  Stok takibinin kolaylaşması ve stok devir hızının artması,
•  İşlem maliyetinin azalması,
•  Sistem içi disiplin ve iş süreçlerinde uyumluluğun sağlanması,
•  Firmanızın teknolojik imkanları kullanma adına sağlayacağı prestij