ETA:V.8-SQL MODÜL ÖZELLİKLERİ

STOK
CARİ
FATURA
MUHASEBE
DEMİRBAŞ
ÇEK / SENET
İRSALİYE
SİPARİŞ
KASA
BANKA
MUHASEBE IV
BORDRO
İŞLETME
ÜRETİM
ETİKET YAZDIRMA
MUHASEVE / BÜRO OTOMASYONU
YÖNETİM ANALİZİ VE FİNANSMAN TAKİBİ
TRANSFER
VERİ AKTARMA
RAPORLAR
BÜTÇE
KARTOTEKS